Impressió digital / Vinil de tallNo tohom sap que les retolacións en vinil es poden separar per dos grups diferents, depenent de com han estat preparats. Aquest dos grups son el vinil de impressió digital i el vinil de tall. Cada un amb unes características i avantatges molt diferenciades que a continuació us explicarem.

    En que es diferencien ?

La principals diferencies entre ambos formats son: En primer lloc com es presenta el material original abans de treballar-lo. En segon lloc es el com es treballa el material per aconseguir el resultat final.

En el cas del vinil de impressió digital casi sempre es parteix de un vinil blanc o transparent sobre el que treballarem per donar-li color. Com si el vinil fos un fulla en blanc que, mitjançant unes impressores especialitzades, pintarem a tot color.

Per l'altre banda el vinil de tall son vinils que ja venen tintats amb el color final. Per tant que només cal retallar i extreure les parts que ens interessen per completar un "collage" de colors.


 
 

    Quines avantatjes tenen ?

Cada una de les opcións tenen punts al seu favor. Punts que cal tindre en compte a l'hora de prendre una decisió.

El millor que pot oferir el vinil de impressió digital és que al tractar-se de una impressió a tot color, es poden aconseguir amb facilitat tota mena de degradats, combinacions cromàtiques i no es problema obtenir resultats de gran qualitat i detall. Es possible obtenir acabats fotogràfics.
Altres avantatges que ens dona l'impressió digital es que al tractar-se de materials pensats amb temporalitat, acostumen a ser vinils mes curosos amb els materials d'aplicació. Un bon vinil d'impressió pot ser extret inclús anys després de la seva aplicació, sense corre el risc de malmetre la superfície en el que ha estat enganxat.
El vinil d'impressió també pot ser resistent al desgast, però per aconseguir-ho s'ha d'aplicar un film transparent i protector al propi vinil.

En canvi el vinil de tall potser es mes limitat en les seves possibilitats, però al tractar-se d'un material que posseeix el seu propi color en comptes de haver-se de "pintar", l'intensitat d'aquest color sol ser mes vistosa i resistent. Per altra banda el vinil de tall te una resistència innata al desgast físic. Petites ratllades o fregaments continuats no afecten en absolut al color.

    Quina es millor ?

Totes dues són solucions excel·lents. Només depèn del que necessitem en cada cas.
Si es volem realitzar una retolació senzilla, sense complexitats de colors ni detalls massa petits, però duradora, la millor opció es clara; el vinil de tall.
Si per contra tenim intenció de realitzar una retolació vistosa, colorista, moderna i amb una durada mes curta (de 3 a 5 anys), l'impressió digital pot cobrir perfectament les nostres necessitats.