Mapa de bits / VectorialHi ha persones que desconeixen que una imatge digital pot tenir certes propietats que les doten de característiques molt diferents. Una d'aquestes es la diferencia entre imatges en format mapa de bits o en format vectorial. A continuació intenterèm aclarir quines diferencies i ha entre aquest dos formats.

    En que es diferencien ?

La principal diferencia entre ambos formats es el com es guarda i reprodueix l'informació que conforma la nostre imatge.

En els mapes de bits l'imatge es tracta com una gran quadrícula de píxels on cada casella es pintada d'un color especific. Quan aquest mosaic de colors quan es observat desde la distancia, el punts de color sembla que s'ajunten per acabar creant a la nostra retina il·lusió de ser una imatge continua. Una foto.

 

Mentre que en les imatges vectorials l'informació s’emmagatzema con un conjunt de formes geomètriques representades com a fórmules matemàtiques que l'ordinador redibuixa cada vegada a partir de les complexes funcions numèriques.

 

    Quines avantatjes tenen ?

El punt més fort dels mapes de bits és que es poden recrear imatges plenes en detalls, degredats, subtileses, tonalites, colors i complexos. És fàcil obtenir resultats fotogràfics amb aquest format. De fet les fotos comunes es guarden sempre en aquest format.

Per a l’altre banda, els punts més interessants del format vectorial son dos.
En primer lloc les imatges son fàcilment escalables. Si bé les imatges en mapes de bits tenen tendència a espetllar-se (es pixelen) quan s'amplien mes enllà del seu temany natural, les imatges vectorials poden ser ampliades de manera ilimitada sense detall ni resolució.
En segón lloc les imatges vectorials son mes compatibles amb les màquines CNC (com poden ser els plotters, fresadores, lasers, etc...).

    Quina es millor ?

Totes dues són solucions excel·lents. Només depèn del que necessitem en cada cas.
El mapa de bits sovint és la millor opció quan volem obtenir resultats fotogràfics o treballar amb impressió digital.
Tanmateix, si es tracta d’esquemes dibuix tècnics o arxius per a mecanitzats, el format vectorial és el que s’acosta més a les nostres necessitats.

    Com puc saber quin format te la meva imatge ?

Les imatges i el seu format es poden reconèixer ràpidament llegint la seva extensió. Segons això, es pot dir fàcilment si es tracta d’un mapa de bits o d’una imatge vectorial. Aquests són alguns dels formats més comuns:


Mapa de bits
(Joint Photographic Experts Group) JPG o JPEG ·
(Graphics Interchange Format) GIF ·
(Portable Network Graphics) PNG ·
(Tagged Image File Format) TIFF ·
Vectorial
· AI (Adobe Ilustrator)
· CDR (CorelDraw)
· EPS (Encapsulated Post-Script)
· SVG (Scalable Vector Graphics)