Mapa de bits / VectorialQuan tenim una imatge digital hi ha dues tècniques diferents de guardar-les i que ofereixen unes propietats molt diferenciades. Estem referint-nos del format mapa de bits i del format vectorial.
A continuació us exposem les seves diferències.

    Diferència entre mapa de bits i vectorial


La principal diferencia entre ambos formats és la manera com es guarda i reprodueix la informació que forma la pròpia imatge.

En els mapes de bit, o també bitmaps, la imatge està formada per una quadrícula de "puntets" anomenats píxels. Cada un d'aquests píxels té un color especific. A més quants més pixels tingui una imatge més qualitat tindrà.
Si observem aquesta quadricula de punts des d'una certa distància el punts de color sembla que s'ajunten per acabar creant a la nostra retina il·lusió de ser una imatge continua.
Un exemple d'aquest tipus de formats són les fotos que fem amb una càmera o mòbil.


En les imatges vectorials la informació està definida per un combinat de vectors. Els vectors són un conjunt de formes geomètriques representades a partir de fórmules matemàtiques que l'ordinador redibuixa cada vegada.
O sigui que en una imatge vectorial es representen unes figures delimitades per un contorn definit.
En estar formades per càlculs matemàtics aquestes imatges es poden ampliar o reduir de manera indefinida sense perdre definició.


    Quina utilitat té cada format ?


Els mapes de bits permeten recrear de manera molt fidel la realitat amb degradats i tonalites complexos. És el format utilitzat per les fotografies realitzades amb una càmera o en mòbil. La mida d'aquesta quadricula, també anomenada resolució és la que determinarà el detall de la imatge a una mida concreta. En contrapartida cal tenir en compte que com més gran sigui aquesta quadricula (més resolució tingui) més gran serà l'arxiu generat. Hem de tenir en compte que si volem una imatge nítida, la mida de la quadricula ens determina una mida màxima


El format vectorial com que és resultat d'unes formules matemàtiques és pot fer la mida que es vulgui sense perdre detall, és a dir, que són fàcilment escalables. Per contrapartida una imatge amb segons quins efectes com ombres o degradats no donen bon resultat amb aquest format. Un altre punt a favor de les imatges vectorial és que son compatibles amb les màquines de tall per ordinador com poden ser els plotters de vinil, fresadores, làsers, etc...).

    Quin és el millor format ?

Tots dos formats són solucions excel·lents segons el que necessitem en cada cas.
El mapa de bits és la millor opció quan volem obtenir resultats fotogràfics i que s'hagin de treballar amb impressió digital.
I el format vectorial és ideal per a representar dibuixos com logotips o pictogrames que tenem pocs colors. I també hem de tenir present que és le format per a les peces que s'han de tallar.

    Com puc saber quin format té una imatge ?

Les imatges i el seu format es poden reconèixer ràpidament llegint la seva extensió. Segons això, es pot dir fàcilment si es tracta d’un mapa de bits o d’una imatge vectorial. Aquests són alguns dels formats més comuns:


Mapa de bits
(Joint Photographic Experts Group) JPG o JPEG ·
(Graphics Interchange Format) GIF ·
(Portable Network Graphics) PNG ·
(Tagged Image File Format) TIFF ·
Vectorial
· AI (Adobe Ilustrator)
· CDR (CorelDraw)
· EPS (Encapsulated Post-Script)
· SVG (Scalable Vector Graphics)