Mapa de bits / VectorialHi ha persones que desconeixen que una imatge pot tenir certes propietats que les doten de característques molt diferents. Una d'aquestes es la diferencia entre imatges en format mapa de bits o en format vectorial. A continuació intenterèm aclarir quines diferencies i ha entre aquest dos formats.

    En que es diferencien ?

La principal diferencia entre ambos formats es el com es guarda i reprodueix l'informació que conforma la nostre imatge.

En els mapes de bits l'imatge es tracta com una gran cuadrícula de píxels on cada casella es pintada d'un color especific. Quan aquest mosaic de colors quan es observat desde la distancia, acaba creant a la nostra retina il·lusió de ser una imatge continua.
Mentre que en les imatges vectorials l'informació s’emmagatzema con un conjunt de formes geomètriques representades com a fórmules matemàtiques que l'ordinador redibuixa cada vegada a partir de les complexes funcions numèriques que la conformen.


 
 

Mapa de bits                           Vectorial

    Quines avantatjes tenen ?

El punt més fort dels mapes de bits és que les imatges que es poden recrear poden ser instal·lades en detalls, degredats, tonalites, colors i complexos. És fàcil obtenir resultats fotogràfics amb aquest format.
Per a l’altra banda, els punts més interessants del format vectorial, es tracta d’imatges escalables per a facilitats. Si bé aquest mapa de "s'espatllen" si es proposa expandir-se per sobre de les seves possibilitats, una imatge vectorial pot augmentar infinitament el sentit mostra cap pèrdua en la qualitat.

    Quina es millor ?

Totes dues són solucions excel·lents. Només depèn del que necessitem en cada cas.
El mapa de bits sovint és la millor opció quan volem obtenir resultats fotogràfics o treballar amb impressió digital.
Tanmateix, si es tracta d’esquemes dibuix tècnics o arxius per a mecanitzats, el format vectorial és el que s’acosta més a les nostres necessitats.

    Com puc saber quin format te la meva imatge ?

Les imatges i el seu format es poden reconèixer ràpidament llegint la seva extensió. Segons això, es pot dir fàcilment si es tracta d’un mapa de bits o d’una imatge vectorial. Aquests són alguns dels formats més comuns:


Mapa de bits
(Joint Photographic Experts Group) JPG o JPEG ·
(Graphics Interchange Format) GIF ·
(Portable Network Graphics) PNG ·
(Tagged Image File Format) TIFF ·
Vectorial
· AI (Adobe Ilustrator)
· CDR (CorelDraw)
· EPS (Encapsulated Post-Script)
· SVG (Scalable Vector Graphics)