Skip to main content

Impressió digital / Vinil de tall

No tohom sap que les retolacións en vinil es poden separar per dos grups diferents, depenent de com han estat preparades. Aquest dos grups son el vinil d’impressió digital i el vinil de tall. Cada un amb unes característiques i avantatges molt diferenciades que a continuació us explicarem.

En què es diferencien?

Les principals diferències entre ambdós formats són: En primer lloc, com es presenta el material original abans de treballar-lo. En segon lloc, és el com es treballa el material per aconseguir el resultat final.

En el cas del vinil d’impressió digital quasi sempre es parteix d’un vinil blanc o transparent sobre el qual treballarem per donar-li color. Com si el vinil fos un fulla en blanc que, mitjançant unes impressores especialitzades, pintarem a tot color.

Per l’altra banda, els vinils de tall són vinils que ja venen tintats amb el color final. Per tant, només cal retallar i extreure les parts que ens interessen per completar un “collage” de colors.

Quins avantatges tenen ?

Cada una de les opcions tenen punts a favor seu. Punts que cal tenir en compte a l’hora de prendre una decisió.

El millor que pot oferir el vinil d’impressió digital és que al tractar se d’una impressió a tot color, es poden aconseguir amb facilitat tota mena de degradats, combinacions cromàtiques i no és problema obtenir resultats de gran qualitat i detall. És possible aconseguir acabats fotogràfics. Altres avantatges que ens dona la impressió digital és que al tractar-se de materials pensats amb temporalitat, acostumen a ser vinils més curosos amb els materials d’aplicació. Un bon vinil d’impressió pot ser extret inclús anys després de la seva aplicació, sense córrer el risc de malmetre la superfície en la qual ha estat enganxat. El vinil d’impressió també pot ser resistent al desgast, però per aconseguir-ho s’ha d’aplicar un film transparent i protector al mateix vinil.

En canvi, el vinil de tall potser és més limitat en les seves possibilitats, però al tractar-se d’un material que posseeix el seu propi color i no hi ha la necessitat de pintar-lo, la intensitat d’aquest color sol ser més vistosa i resistent. Per altra banda, el vinil de tall té una resistència innata al desgast físic. Petites ratllades o fregaments continuats no afecten en absolut al color.

Quina és millor ?

Totes dues són solucions excel·lents. Només depèn del que necessitem en cada cas. Si volem realitzar una retolació senzilla, sense complexitats de colors ni detalls massa petits, però duradora, la millor opció és clara; el vinil de tall. Si per contra tenim intenció de realitzar una retolació vistosa, colorista, moderna i amb una durada més curta (de 3 a 5 anys), la impressió digital pot cobrir perfectament les nostres necessitats.

Whatsapp us!