Skip to main content

Mapa de bits / Vectorial

Quan tenim una imatge digital hi ha dues tècniques diferents de guardar-les i que ofereixen unes propietats molt diferenciades. Estem referint-nos al format mapa de bits i al format vectorial.

Mapa de bits

En els mapes de bit, o també bitmaps, la imatge està formada per una quadrícula de “puntets” anomenats píxels. Cada un d’aquests píxels té un color específic. A més, com més píxels tingui una imatge més qualitat tindrà.


Si observem aquesta quadrícula depunts des d’una certa distància, els punts de color sembla que s’ajunten per acabar creant a la nostra retina il·lusió de ser una imatge continua.

Un exemple d’aquest tipus de formats són les fotos que fem amb una càmera o mòbil.

Imatges vectorials

En les imatges vectorials la informació està definida per un combinat de vectors. Els vectors són un conjunt de formes geomètriques representades a partir de fórmules matemàtiques que l’ordinador redibuixa cada vegada. O sigui que en una imatge vectorial es representen unes figures delimitades per un contorn definit.


En estar formades per càlculs matemàtics, aquestes imatges es poden ampliar o reduir de manera indefinida sense perdre definició.

Quina utilitat té cada format ?

Els mapes de bits permeten recrear de manera molt fidel la realitat amb degradats i tonalites complexes. És el format utilitzat per les fotografies realitzades amb una càmera o en mòbil. La mida d’aquesta quadrícula, també anomenada resolució, és la que determinarà el detall de la imatge a una mida concreta. En contrapartida, cal tenir en compte que com més gran sigui aquesta quadrícula (més resolució tingui), més gran serà l’arxiu generat. Hem de tenir en compte que si volem una imatge nítida, la mida de la quadrícula ens determina una mida màxima.
El format vectorial, com que és resultat d’unes fórmules matemàtiques, es pot fer la mida que es vulgui sense perdre detall, és a dir, són fàcilment escalables. Per contrapartida, una imatge amb segons quins efectes, com ombres o degradats, no donen bon resultat amb aquest format. Un altre punt a favor de les imatges vectorials és que són compatibles amb les màquines de tall per ordinador com poden ser els plotters de vinil, fresadores, làsers, etc.

Quin és el millor format ?

Tots dos formats són solucions excel·lents segons el que necessitem en cada cas. El mapa de bits és la millor opció quan volem obtenir resultats fotogràfics i que s’hagin de treballar amb impressió digital.

El format vectorial és ideal per a representar dibuixos com logotips o pictogrames que tenen pocs colors. I també hem de tenir present que és el format per a les peces que s’han de tallar.

Com puc saber quin format té una imatge ?

Les imatges i el seu format es poden reconèixer ràpidament llegint la seva extensió. Segons això, es pot dir fàcilment si es tracta d’un mapa de bits o d’una imatge vectorial. Aquests són alguns dels formats més comuns:

Mapa de bits

  • JPG o JPEG (Joint Photographic Experts Group)
  • GIF (Graphics Interchange Format)
  • PNG (Portable Network Graphics)
  • TIFF (Tagged Image File Format)

Vectorial

  •  AI (Adobe Ilustrator)
  • CDR (CorelDraw)
  • EPS (Encapsulated Post-Script)
  • SVG (Scalable Vector Graphics)
Whatsapp us!