Skip to main content

Avís legal per correu electrònic

Aquest missatge i els seus fitxers adjunts es dirigeixen exclusivament al destinatari i poden contenir informació confidencial subjecta a secret professional.
No es permet la reproducció o distribució sense l’autorització expressa de: RÈTOLS MANUPLAS, SL.

Si ha rebut aquest missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que ho ha enviat i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo, total o parcialment.

Us informem que el tractament de les vostres dades personals és per dur a terme la gestió administrativa, comptabilitat i impostos, així com enviar-vos comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Les dades facilitades es conservaran mentre que es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En cas cas, les dades no es transferiran a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les vostres dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió, oblit, limitació, oposició, portabilitat i retirada consentiment donat. Per a això podeu enviar un correu electrònic a: correu@manuplas.cat

A més, l’interessat pot posar-se en contacte amb l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Si no voleu rebre la nostra informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: correu@manuplas.cat

 

Dades identificatives

RÈTOLS MANUPLÀS, SL
CIF B58507831
Carrer Francesc Santcliment, 63
Polígon Industrial Mas d’en Prat
08500 – VIC (Barcelona)
Telèfon 93.885.32.00

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.

No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de: RÈTOLS MANUPLAS, SL.

Si ha recibido este mensaje por equivocación, notifique inmediatamente a la persona que lo ha enviado y borre el mensaje original junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo, total o parcialmente.

Le informamos que tratamos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: correu@manuplas.cat

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: correu@manuplas.cat

Datos identificativos

RÈTOLS MANUPLÀS, SL
CIF B58507831
Calle Francesc Santcliment, 63
Polígono Industrial Mas d’en Prat
08500 – VIC (Barcelona)
Teléfono 93.885.32.00

Whatsapp us!